เทศกาลชมทุ่งดอกบัวตอง 2558

ประเทศ : ทัวร์ไทย

วันที่เดินทาง : ติดต่อ Agent โดยตรง
จองล่วงหน้า : 20 วัน
ยอดคนดู : 1,970
6,590
ราคาต่อคน
4.5/5
คะแนนจากผู้ชม

รายละเอียดการเดินทาง :
วันแรก กรุงเทพฯ – อ.ฮอด
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันสอง ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ–พระธาตุดอยกองมู –บ้านรักไทย
05.00 น. เดินทางถึง อ.ฮอด ให้ท่านทำธุระส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า (1) หลังอาหารนำท่านเดินทางไป ออบหลวง (UNSEEN) ชม แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ประติมากรรมทางธรรมชาติ เขาหินจูบกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนบ่อแก้ว ชมต้นสนสองใบ และสนสามใบ ปลูกเรียงรายสวยงามระหว่างเส้นทาง จากนั้น เดินทางไปยัง ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN) ชมความงามของผลึกแร่แคลไซท์ ที่ได้ชื่อว่า เป็นถ้ำน้ำแข็งที่สวยที่สุดในเมืองไทย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางต่อ

12.00 น. เดินทางถึง อ.ขุนยวม บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยัง ดอยแม่อูคอ ชม ทุ่งบัวตอง ที่บานสะพรั่งต้อนรับทุกสายตาที่มาเยือน *ช่วงที่ไม่มีทุ่งบัวตอง จะพาไปชม กะเหรี่ยงคอยาว แทน นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพาไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู พร้อมชมวิวตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และพระอาทิตย์ตกดิน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารอิสระเดินเล่ ช๊อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Check in เก็บสัมภาระเรียบร้อย เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม ปางอุ๋ง Switzerland เมืองไทย-บ้านรักไทย-ภูโคลน-ถ้ำลอด-จุดชมวิวปางมะผ้า–ปาย–วัดน้ำฮู–บ้านสันติชล
05.00 น. ตื่นตั้งแต่เช้ามืด เตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง 2 หรือที่รู้จักกันในนามว่า ปางอุ๋ง ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก บ้านรักไทย เพื่อรับประทานอาหารเช้า (4) ข้าวต้ม หมั่นโถทอด หลังอาหาร อิสระเก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทย และซื้อชา หรือผลไม้อบแห้ง ไว้เป็นของฝากคนทางบ้าน จากนั้นเก็บสัมภาระ Check out ออกจากที่พัก

09.30 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง ภูโคลน (Unseen) ชมบ่อโคลน ซึ่งเป็นแหล่งบ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นเดินทางไปยัง ถ้ำลอด หรือ ถ้ำน้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้า ถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน (ทั้ง 3 ถ้ำ ต้องอาศัยการนั่งแพเข้าไป ซึ่งเราจะนำท่านเข้าชมเพียง 2 ถ้ำเท่านั้นคือ ถ้ำเสาหิน และถ้ำตุ๊กตา) ออกจากถ้ำลอด นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ปาย โดยระหว่างทางแวะ จุดชมวิวปางมะผ้า ให้เวลาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกพอสมควร นำท่านออกเดินทางต่อ

16.30 น. ถึง อ. ปาย Check in เข้าที่พัก เก็บสัมภาระเรียบร้อย นำท่านไปนมัสการพระอุ่นเมืองที่ วัดน้ำฮู จากนั้นพาไปชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ณ บ้านสันติชล ชม บ้านดิน ชิมชา และ โล้ชิงช้า

18.30 น. นำท่านไปท่องราตรี เดินเล่นในตลาดปาย ยามค่ำคืน อิสระกับอาหารเย็นตามใจชอบ ชิมโรตีหลากรส ช็อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตลาดปาย - Coffee In Love - Hillside Coffee House / Coffee Tea Sapan - สะพานประวัติศาสตร์ - กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพฯ
เช้า ตื่นเช้า รับอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอก และลมหนาว อิสระในการเดินเล่น และจิบกาแฟถ้วยโปรด ณ ตลาดเช้าเมืองปาย พร้อมเลือกทานอาหารเช้าตามใจชอบ ให้ท่านได้ถ่ายรูป กับบรรยากาศยามเช้าของเมืองปายกันอย่างสนุกสนาน

09.00 น. เก็บสัมภาระ Check Out ออกจากรีสอร์ท นำท่านไปถ่ายรูปกับกาแฟร้านดัง Coffee In Love อิสระเก็บภาพสวยๆ จุใจแล้ว นำท่านไปนั่งจิบการแฟแบบชิลกันที่ Hillside Coffee House หรือ Coffee Tea Sapan จากนั้นนำท่านชม สะพานประวัติศาสตร์ แล้วเดินทางกลับตาม

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง แวะซื้อของฝากคนทางบ้าน

18.00 น. บริการอาหารเย็น (7) ณ ห้องอาหารโรงแรมนครเถิน จ.ลำปาง หลังอาหาร ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณเที่ยงคืน โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 6,590 บาท

รวม
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 7 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

3,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 20 วัน

3,000
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 15 วัน

4,590
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 30 วัน

6,590
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 20 วัน

3,900
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 15 วัน

4,000
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 7 วัน

4,000
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 7 วัน

999
บาท/ต่อคน

จองล่วงหน้า 3 วัน

   njoysmile travel
Email : njoysmile14@gmail.com 
ชื่อที่แสดง :  
ชื่อ-นามสกุล : Nujoy Njoysmile
เบอร์โทร :
ที่อยู่ :
เว็บไซต์ :


ศูนย์รวมทัวร์คุณภาพจากตัวแทนชั้นนำในเมืองไทย
PackageTourHub.com

80% ของผู้ใช้งานรู้จักเราจาก Social Media

โปรโมทแพคเกจทัวร์ของคุณให้โลกรู้ ว่าของดี อยู่ตรงนี้ แชร์เลย


สอบถามข้อมูลด้านบริการ?

PackageTourHub เป็นเพียงสื่อกลางประชาสัมพันธ์ แพคเกจทัวร์ที่มีคุณภาพเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับจองทัวร์

061-583-7888


แพคเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Bangkok-Hua Hin 5 Day 4 Night 17 Bangkok-Hua Hin 5 Day 4 Night 17
9,800 บาท/คน
Royal City Gate - Stay 5 pay 3 Royal City Gate - Stay 5 pay 3
7,500 บาท/คน
KRABI 4 DAY 3 NIGHT 06 KRABI 4 DAY 3 NIGHT 06
5,500 บาท/คน

ช่องทางต่างๆ ของเรา


เพิ่มเพื่อนสามารถนำไปเผยแพร่ได้
Engine by SiAMFOCUS.com

บริการลูกค้า
061-583-7888

packagetourhub@gmail.com
หน้าหลัก | แพคเกจทัวร์ล่าสุด | แพคเกจทัวร์แนะนำ | แพคเกจทัวร์ที่จะมาถึง | แพคเกจทัวร์ราคาถูก | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก